Biz hakda

Changshu Baoyujia Import we Export Co., Ltd.her dürli poliester çap edilen matalar, boýalan matalar, matalar we dürli orta we ýokary derejeli eşikler boýunça öňdebaryjydyr.

Hususy gurama.

Kompaniýa ýokary hilli standartlary saklady.

Kompaniýa 300-e çenli işgäri hakyna tutdy.

Giriş

Changshu Baoyujia Import we Export Co., Ltd.her dürli poliester çap edilen matalary, boýalan matalary, matalary we dürli orta we ýokary derejeli egin-eşik matalaryny öndürmekde ýöriteleşen kärhana.Biziň öz dokma, çap we boýag we daşary söwda import we eksport kompaniýamyz bar.

Esasy işimiz: dokma matalary, dokma we dokma mata, haly, ýorgan, pol düşegi, egin-eşik, düşek we beýleki önümler.

Şereket 100 gektar meýdany eýeleýär, 30,000 inedördül metrden gowrak ösümlik binasy bar.300-den gowrak işgäri we 30-dan gowrak tehnigi bar.

Häzirki wagtda, ösen senagat we söwda integrirlenen öz-eksport we daşary ýurt markalary ulgamyna ýetdi.OEM ýa-da halkara maýa goýum bir exchangalaryny kabul edip biler.Internet global marka maýa goýumlary müşderilere bir bitewi satyn alyş hyzmatyny saýlamaga mümkinçilik berýän has gowy önümçilik ulgamyny we hyzmat hilini berip biler.

Şahadatnama

Kompaniýa önümçiligi milli tehniki ölçeglere we 2010-njy ýylda Passed Oeko-Tex Standard 100 synag şahadatnamasyna laýyklykda gurady.
2

Görüş

"Dokma önümlerini we hyzmatlaryny üznüksiz gowulandyrmak arkaly üpjün etmekde iň ýokary derejä ýetmek."

Missiýanyň beýany

Müşderilerimizi doly kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary üpjün etmek we çeşmeleri optimal ulanmak arkaly ähli gyzyklanýan taraplar üçin iň ýokary girdeji gazanmak.

Geljekdäki kynçylyklary çözmek üçin adam resurslarymyzyň şahsy ösüşine ünsi jemlemek.

Gowy dolandyryş, korporatiw gymmatlyklar we güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bilen howpsuz iş gurşawyny ösdürmek

Kompaniýanyň gymmatlyklary

3

Müşderilere bolan höwes

Dogruçyllyk

Toparlaýyn iş

Üstünlige we adamlara ygrarlylyk

Aýry-aýry hormat we jogapkärçilik

Üstünliklerimiz

5 (2)