Bohem stili pagta ýüplük mata plýa Beach polotensasy şal ýorgan

Gysga düşündiriş:

Esasy maddalar: poliester

Reňk: dürli görnüşler

Aýratynlyklary: Moda, solmaýan, güne garşy, dem alýan

Gaplamak usuly: rulon


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

A11

Esasy maddalar: poliester

Reňk: dürli görnüşler

Aýratynlyklary: Moda, solmaýan, güne garşy, dem alýan

Gaplamak usuly: rulon

Dört möwsüm üçin amatly

Dostlar üçin sowgat hökmünde ulanylyp bilner, bu hem gowy saýlaw

Deňiz kenarynda ajaýyp peýza ..

Üstünlik

1. Hil: Hilini üpjün etmek we elmydama ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin öz hil barlag toparymyz bar.

2. Bäsdeşlik bahasy: Biz zawod;iň arzan bahadan üpjün edip bileris.

3. Gowy abraý we kanagatlanarly hyzmat: Reňki, ini, agramy we beýleki aýratynlyklary düzülip bilner.

4. Wagtynda gowşurmak: Goýumy alandan soň adatça 15-20 iş güni gerek.(Mukdaryna baglylykda)

5. Nusga laýyklykda subut ediň we tertibi tassyklaň.

6. Nusga üçin töleg ýok

A10

Aýratynlyklary

A. Reňk çaltlygy 4-nji derejedir.

B. Derä ýakymly duýgy has gowudyr, drape tebigy we degmek ýumşakdyr.

C. Güýçli üç ölçegli täsir, açyk reňkler we ajaýyp.

D. Önümlerimiz Europeewropada, ABŞ-da we Awstraliýada giňden satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler