Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag. Biz kim?

Changshu Baoyujia, flanel, merjen ýüňi, PV ýüň, merjen mahmal we ş.m. ýaly poliester matalary öndüriji bolup, dokma pudagynda 30 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.

2-nji sorag.Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga; Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg

3-nji sorag. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

trikota fabric mata, haly, ýorgan, pol düşegi, geýim, düşek

4-nji sorag.Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Biz dürli matalary we ýorganlary öndüriji we üpjün ediji. Müşderileriň islegine görä öndürip bileris.

5-nji sorag.Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, EXW, CIF ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, GBP, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: L / C 、 T / T oney MoneyGram;

Gepleşik dili: Iňlis, Ispan, Nemes, Fransuz, Rus, Italýan

6-njy sorag: Sargytlaryň iň az mukdary (MOQ) näçe?

1. OEM hyzmaty barada aýdylanda, her dizaýnyň umumy minimal sargyt mukdary (MOQ) her reňk üçin 1000 bölekdir.

2. Az MOQ bilen ýörite haýyşyňyz üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Ammarymyz we matamyz bilen barlardyk

mümkin bolan çözgüt tapmak üçin üpjün ediji .. Jikme-jiklikler üçin PI-ler biziň bilen habarlaşýarlar.

7-nji sorag: OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM sargytlarynyň üstünde işleýäris.Bu ululygy, materialy, mukdary, dizaýny, gaplama çözgüdi we ş.m. islegleriňize baglydygyny aňladýar;we logotipiňiz önümlerimizde özleşdiriler.

8-nji ýük daşamak usuly we iberiş wagty

1. DHL, TNT, Fedex, UPS, EMS we ş.m. ýaly ekspress kurýer, iberiş wagty takmynan 2-7 iş güni ýurda we sebite bagly.

2. Howa porty bilen porta: takmynan 7-12 gün porta bagly.

3. Deňiz portundan porta: takmynan 20-35 gün

4. Müşderiler tarapyndan bellenen agent.

9-njy sorag: Nädip sargyt etmeli?

1. Nusga tassyklamasy

2. Müşderi biziň PI-ni alanymyzdan soň 30% goýum goýýar ýa-da LC açýar

3. Köpçülikleýin önüm

4. Ibermegi tertipläň

5. Üpjün ediji zerur resminamalary düzýär we bu resminamalaryň göçürmesini iberýär

6. Müşderiniň täsiri balans tölegi

7. Üpjün ediji asyl resminamalary iberýär ýa-da harytlary teleks goýberýär

8. Iberilenden soň 60 günüň dowamynda kepillik

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?