Geometrik zolakly çyzykly poliester kassir ýorgan ýorgan ýorgan

Gysga düşündiriş:

Esasy maddalar: poliester

Reňki: gülgüne, çal, gök, sary, ýaşyl, goňur, goýy gök

Mata: Poliester kassiri

Aýratynlyklary: ajaýyp, gowy ýylylyk, solmaz, top ýok

Gaplamak: ýorganlar kartonlara gaplanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1

Esasy maddalar: poliester

Reňki: gülgüne, çal, gök, sary, ýaşyl, goňur, goýy gök

Mata: Poliester kassiri

Aýratynlyklary: ajaýyp, gowy ýylylyk, solmaz, top ýok

Gaplamak: ýorganlar kartonlara gaplanýar

Gaplamak: ýorganlar adatça her rulonda 1-3KG bolýar

Şal, ýorgan, ýaglyk we ş.m. üçin ulanylyp bilner

Packörite gaplama bolup biler, we sowgat bermek hem gowy saýlaw.

Sorag-jogap

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Jogap: Synagda hiç hili tapawudyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly barlag geçirer ýaly ýokary hilli barlag toparymyz bar.

S: Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine bizden satyn almaly?

Jogap: Mata öndürmekde 10 ýyllyk tejribämiz bar.Täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport edilýär.

S: Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?

Jogap: Kompaniýamyzda hünär satuw topary we hünär önümçilik ugry bar.

S: Näme üçin önümiňizi saýlamaly?

Jogap: Önümlerimiz ýokary hilli, gowy hyzmat we elýeterli.

S: Kompaniýaňyz başga haýsy gowy hyzmatlary berip biler?

Jogap: Hawa, satuwdan soň professional we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler