Garly nagyş Softumşak flanel açyk ýaşyl çagalar düşegi ýorgan

Gysga düşündiriş:

Esasy maddalar: poliester

Reňk: açyk ýaşyl

Mata: Flanel

Aýratynlyklary: ýakymly, gowy ýylylyk, solmaýan, aşa ýumşak, ekologiýa taýdan arassa mata


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

4

Esasy maddalar: poliester

Reňk: açyk ýaşyl

Mata: Flanel

Aýratynlyklary: ýakymly, gowy ýylylyk, solmaýan, aşa ýumşak, ekologiýa taýdan arassa mata

Çagalar üçin amatly, bahar, güýz, gyş we tomus howa şertli otaglarda amatly

Packöriteleşdirilen gaplama bolup, sowgat edilip bilner, bu hem gowy saýlaw.

Çagalaryň ýorganlary çyzgylar, ululyklar, matalar, nagyşlar bilen düzülip bilner.

Üstünlik

1. Hil: Hilini üpjün etmek we elmydama ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin öz hil barlag toparymyz bar.

2. Bäsdeşlik bahasy: Biz zawod;iň arzan bahadan üpjün edip bileris.

3. Gowy abraý we kanagatlanarly hyzmat: Reňki, ini, agramy we beýleki aýratynlyklary düzülip bilner.

4. Wagtynda gowşurmak: Goýumy alandan soň adatça 15-20 iş güni gerek.(Mukdaryna baglylykda)

5. Nusga laýyklykda subut ediň we tertibi tassyklaň.

6. Nusga üçin töleg ýok

3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler